نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی –توجیهی الگوی برترتدریس


به همت کارشناس تکنولوژی وهمکاری سر گروه های آموزشی وراهبردآموزشی ناحیه دو به منظور کیفیت بخشی به مسائل آموزشی   کارگاه آموزشی –توجیهی الگوی برترتدریس باحضور شماری از مجریان طرح  در مدرسه پسرانه شهید راضی دو برگزارشد.گفتنی است قریب به 200نفر دراین کارگاه حضور داشتند.

آدرس کوتاه: