نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست صمیمی" مجتبی زینی وند" معاون وزیر با معلمان طرح خرید خدمات آموزشی


رئیس سازمان مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش در دیدار صمیمی با معلمان دبستان شهید افسری یزد مجری طرح خرید خدمات آموزشی با اشاره به ضرورت صیانت از حقوق معلمان و نظارت جامع بر طرح خرید خدمات تصریح نمود: طرح خرید خدمات آموزشی امروزه یک ضرورت است و به منظور صیانت از حقوق معلمان این طرح و نظارت دقیق بر حسن اجرای آن سامانه جامع نظارتی ویژه این طرح ایجاد خواهد شد و از طریق آن به پخش عمده ای از مشکلات حل خواهد شد. وي افزودیکی از وظایف سازمان مشارکت ها دفاع از حق و حقوق این معلمان و نظارت بر اجرای با کیفیت آموزش ها می باشد. دراین نشست صمیمی ، معلمان خرید خدماتی دبستان شهید افسری یزد مسائل و مشکلات خود را با معاون وزیر درمیان گذاشتند.

 

آدرس کوتاه: