نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نتایج امتیاز سازماندهی دبیران متوسطه دوره ی دوم

بسمه تعالی

به همت کارشناسی متوسطه دوره ی  دوم امتیاز سازماندهی دبیران  محاسبه شده و لیست آن  قابل مشاهده است و اعتراضات تا تاریخ 97/05/22 قابل بررسی و تغییر می باشد.

سازماندهی دبیران در سال تحصیلی 98-97 در هفته اول شهریورماه  به شرح جدول پیوست برگزار می گردد.

 لیست امتیاز برادران

لیست امتیاز خواهران

جدول زمانبندی

آدرس کوتاه: