نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

كارگاه توانمندسازي آموزگاران دبستان پسرانه قراني بهادري


كارگاه توانمندسازي آموزگاران دبستان پسرانه قراني بهادري با تدريس سركارخانم نامداران مشاور آموزشگاه برگزار گرديد.

در اين كارگاه كه در مجتمع توريستي مهرنگار مهريز برگزار گرديد آموزگاران با انواع اختلالات دانش آموزان و راهكارهاي رفع آن آشنا شدند.

آدرس کوتاه: