نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت از پیشکسوتان فرهنگی ناحیه دو


درراستای فعالیت های فرهنگی ،مدیرکل آموزش وپرورش، معاون توسعه وپشتیبانی اداره کل آموزش وپرورش استان  با همراهی مدیر آموزش وپرورش ناحیه دو از پیشکسوتان فرهنگی "خانم حامدی وآقای علی محمد سلمانی "  عیادت و آنها رامورد تفقّد قراردادند . دراین  برنامه "آقای دانا فر " از تلاش خانواده های بیماران و سعه صدر، صبر و تحمل آنها قدردانی و برای شفای آنان  آرزوی موفقیت ، صحت و سلامتی نمود.

آدرس کوتاه: