نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی هم اندیشی مسئولین ناحیه دو


باهدف بررسی چالش ها و بیان راهکارها درخصوص مسائل ومشکلات آموزشی فرهنگی و دیگر مسائل جاری باحضور مدیرآموزش وپرورش ودیگر مسئولین مدیریت  جلسه ی هم اندیشی وهم افزائی مسئولین ناحیه دو درمحل سالن اجتماعات  برگزارشد. دراین جلسه مسئولین واحدهابا بیان فعالیت های مربوطه ،اهم چالش های موجود رابیان ونقطه نظرات ، توصیه ها وپیشنهادات راهبردی را بیان نمودند.

آدرس کوتاه: