نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هم اندیشی ستاد امتحانات


درراستای تکمیل فعالیت های آموزشی  باحضور اعضای ستاد امتحانات ناحیه دو روسا وناظرین امتحانات نهائی، جلسه ی هم اندیشی ،همسوئی وهمگرائی مسئولین امتحانات نهائی ناحیه درمحل سالن اجتماعات مدیریت برگزارشد.دراین جلسه دستورالعمل الکترونیکی سئوالات نهائی دوره پیش دانشگاهی ودیگر مسائل جاری امتحانات مورد بحث وتبادل نظر قرارگرفت.

 

 

 

آدرس کوتاه: