نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه شورای اداری


جلسه ی شورای اداری مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو یزد باحضور مدیر،معاونین ودیگر کارکنان این ناحیه در محل نمازخانه مدیریت برگزارشد. دراین جلسه  "محسن رحمت " نماینده کارکنان اداری پیشنهادات،نقطه نظرات،مسائل ومشکلات همکاران اداری را بیان نمود.درادامه معاونین توسعه وپشتیبانی ، آموزش متوسطه وپرورشی فرهنگی به تبیین ارایه اهم فعالیت ها، نقطه نظرات وتوصیه ها پرداختند. گفتنی است دراین جلسه "منصور ارجمندی "مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو ضمن تشکر از زحمات وخدمات کارکنان آنان را به همدلی ،همسوئی وهمگرائی درپیشیرد امور اداری توصیه نمود. درپایان نماینده اداره برق شهرستان یزد درزمینه صرفه جوئی مصرف برق مطالبی بیان نمود. این جلسه با اقامه نماز جماعت مغرب وعشا پایان یافت.

 

آدرس کوتاه: