نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تسلیت به همکارمحترم سرکار خانم زهرا محمدی فتح آباد


همکارگرامی  : سرکارخانم زهرا محمدی فتح آباد

 

با نهایت تاسف وتالم مصیبت از دست دن برادر  عزیز   و گرامی تان را به شما 

 تسلیت عرض نموده وبرای آن عزیز سفر کرده از درگاه ایزدمنان علودرجات وبرای بازماندگان صبر وشکیبائی مسئلت داریم.

آدرس کوتاه: