نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تسلیت به همکارمحترم جناب آقای محمود اعتماد العلما


همکارگرامی  : جناب آقای محمود اعتماد العلما معاون محترم  دبیرستان   مارکار

 

با نهایت تاسف وتالم مصیبت از دست ددن مادر گرامی تان را به شما 

 تسلیت عرض نموده وبرای آن عزیز سفر کرده از درگاه ایزدمنان علودرجات وبرای بازماندگان صبر وشکیبائی مسئلت داریم.

آدرس کوتاه: