نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از دانش آموزان رتبه برتر مسابقات احکام دبستان شهید خالقی


باشرکت جمعی از اولیا دانش آموزان و حضور معاون پرورشی فرهنگی ومسئول  ضمن خدمت ناحیه دو با تقدیم لوح سپاس وجوائز ازدانش آموزان رتبه برتر دبستان شهید خالقی تقدیر شد.

 

آدرس کوتاه: