نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقه دارت کارکنان اداری ناحیه دو


به مناسبت گرامیداشت هفته  ی تکریم وتجلیل از مقام معلم  مسابقات دارت با هماهنگی کارشناسی تربیت بدنی ناحیه دو دردوبخش خواهران باشرکت 20نفربا 30بازی  بصورت گروهی و تک حذفی ودربخش برادران با شرکت 44نفر به صورت تک حذفی با 45بازی  در نمازخانه مدیریت ناحیه دو برگزارو درپایان به ترتیب دربخش برادران "اسدی مقام اول " "شرافت مقام دوم "و "رمضان پناه مقام سوم " ودربخش خواهران به ترتیب "حمید خواه مقام اول " "نقیبی مقام دوم " و"مظلوم مقام سوم" را کسب نمودند.

 

 

آدرس کوتاه: