نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه ستاد امتحانات (خرداد ۹7 )


جلسه ستاد امتحانات (خرداد ۹7 ) مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو باحضورمدیرآموزش وپرورش ،  مسئول امتحانات اداره کل ،مسئولین حوزه ها ،ناطرین وعوامل اجرائی امتحانات نهائی 97 در محل سالن اجتماعات مدیریت آموزش و پرورش تشکیل شد.

در ابتدای جلسه " محسن رحمت " کارشناس مسئول سنجش و امتحانات  ناحیه دوضمن تقدیر و تشکر ازعوامل اجرائی .بخشنامه ها،دستتور العمل برگزاری وامتحانات  نهایی خرداد 97 را قرائت و توضیحات لازم را  ارائه نمود.

شایان ذکراست دراین جلسه بربرگزاری امتحانات  نهائی و پیش دانشگاهی وداخلی درفضایی مطلوب ، مناسب و آرام  تاکید و شرکت کنندگان درجلسه نقطه  نظرات ، پیشنهادات  وتوصیه های لازم را بیان کردند.

 

 

آدرس کوتاه: