نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

با حضور معاون مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد در نهضت سواد آموزی

با حضور معاون مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد در نهضت سواد آموزی:

همایش سالانه نیروهای نهضت سواد آموزی ناحیه دو یزد برگزار گردید.

مرآت امین الرعایا معاون مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد در نهضت سواد آموزی در این همایش در سخنانی  با تاکید بر رسیدگی به مطالبات بحق آموزش دهندگان نهضت  این میراث جاودان حضرت امام (ره) از این عزیزان خواست با ارتباط مستمر با نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و دفاتر آنان پیگیر مطالبات خود باشند.

 وی افزود: وضعیت استخدامی نیروهای نهضت در دست بررسی است  و هرگونه شیوه نامه وصولی  در این مورد به اطلاع افراد ذینفع  می رسد.

اسماعیلی زاده سرپرست مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو یزد و رئیس شورای پشتیبانی نهضت سواد آموزی این  ناحیه نیز در این همایش ضمن تجلیل از زحمات آموزش دهندگان در راستای باسواد نمودن افراد  بازمانده از تحصیل، جهت اجرای برنامه های نهضت در سال تحصیلی آتی قول مساعد داد.

در ادامه حاضری رئیس اداره سنجش و ارزشیابی سواد آموزی استان شیوه نامه جدید برگزاری امتحانات سوادآموزی را  تبیین کرد

آدرس کوتاه: