نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مسئولین آموزش وپرورش ناحیه دو از مراکز اختلالات یادگیری نوید وحسین فیروز


درراستای تکمیل فعالیت های آموزشی  با هدف تعمیق بخشی به طرح مداخله به هنگام نو آموزان پیش دبستانی ، مدیرآموزش وپرورش ، معاون آموزش ابتدائی ، کارشناس مسئول آموزش ابتدائی وکارشناس پیش دبستانی ناحیه ازفعالیت های آموزشی  این مراکز بازدید نمودند.گفتنی است دراین برنامه از زحمات مدیران ومربیان این مراکز با تقدیم لوح سپاس قدردانی شد.

 

آدرس کوتاه: