نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید دانش آموزان دبستان رستمی از" رصد خانه


باهدف تکمیل فعالیت های جنبی کتاب درسی علوم ،دانش آموزان پایه چهارم وپنجم از اتاق نجوم کانون ام ابیها بازدید و با سیارات و اجرام آسمانی آشنا شدند.

 

آدرس کوتاه: