نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید دانش آموزان بنی فاطمه از اورژانس استان


دانش آموزان فعال در مانور زلزله از اورژانس استان بازديد وبا وظایف و فعاليتهاي پرسنل اورژانس آشنا شدند .در ضمن مدير اورژانس استان ( دكتر دهقان) با تقدیم جوائزی از دانش آموزان  تقدير قرارکردند.

 

 

آدرس کوتاه: