نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدیداز پروژه خیّری نیمه تمام دبیرستان پسرانه شاهد جعفری نعیمی


به منظور بررسی وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه خیّری نیمه تمام  دبیرستان پسرانه شاهد جعفری نعیمی مدیران کل آموزش وپرورش ،نوسازی توسعه وتجهیز مدارس ، رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان ، مدیر آموزش وپرورش ناحیه دو و جمعی ازدیگر مسئولین از روند اجرائی این پروژه  بازدید نمودند. دراین بازدید مسئولین با درخواست  تخصیص اعتبارات لازم، بر روند پایان وسرعت  بخشی به آن تاکید نمودند.

 

 

آدرس کوتاه: