نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب در آموزش و پرورش ناحیه دو یزد

با حضور مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو و معاونین ، مراسم معارفه معاون پرورشی ناحیه دو برگزار گردید . 

در این مراسم ابلاغ علی اصغر بی شمار به عنوان معاون پرورشی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو به وی تقدیم شد . 

آدرس کوتاه: